Priser

Utleiepriser gjeldende fra 1. august 2019

Glasshuset med kjøkken og garderobe

 

 

 

 Medlemmer

Støtte- Medlemmer

Andre

Man – Tor

fra kl. 17:00

Intern avtale

     1 500,-

  2 000,-

Fredag

Kl 18-Lør 10:00

       2 300,-

     3 400,-

  3 500,-

Lørdag

Kl 12:00-Søn 10:00

       2 800,-

     3 400,-

  3 500,-

Søndag

Kl 12:00-20:00

       2 300,-

      2 800,-

     2 900,-

Fre/lør

Fre kl 18-Søn 10:00

         3 900,-

     4 400,-

4 500,-

 Lør/søn

Lør kl 12-Søn 20:00

        4 000,-

    4 500,-

     4 600,-

 Fre/lør/søn

Fre kl 18-Søn 20:00

        4 900,-

    5 300,-

      5 400,-

Storsal med kjøkken og garderobe

 
   

 Medlemmer

Støtte medl

Andre

Man – Tor

fra kl. 17:00

Intern avtale

2 200,-

     2 500,-

Fredag

Kl 18:00-Lør 10:00

      3 400,-

    4 400,-

     4 500,-

Lørdag

Kl 12:00-Søn 10:00

      3 900,-

5 000,-

     5 100,-

Søndag

Kl 12.00-Søn 20:00

      2 800,-

   3 900,-

 4 000,-

Fred/lør

Fre kl 18-Søn 10:00

      5 000,-

     6 100,-

     6 200,-

Lør/sønd

Lør kl 12-Søn 20:00

    5 200,-

6 300,-

    6 400,-

Fre/lør/sønd

Fre kl 18-Søn 20:00

    6 000,-

    7 000,-

    7 200,-

 Storsal og Glasshus med kjøkken og garderobe

 

 

 Medlemmer

Støtte medl

 Andre

Man – Tor

fra kl. 17:00

Intern avtale

     3 500,-

3 600,-

Fredag

Fre kl 18-Lør 10:00

      4 400,-

     6 100,-

6 200,-

Lørdag

Lør kl 12-Søn 10:00

      5 600,-

     6 600,-

6 800,-

Søndag

Kl 12:00-20:00

4 400,-

5 600,-

5 700,-

Fre/lør

Fre kl 18-Søn 10:00

      6 700,-

     8 000,-

8 200,-

Lør/søn

Lør kl 12-Søn 20:00

7 500,-

8 600,-

8 700,-

Fre/lør/søn

Fre kl 18-Søn 20:00

9 000,-

10 500,-

11 000,-

     
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Merknader:

Dersom rengjøring/rydding etter bruk av lokalene ikke overholdes ihht kontrakt, vil leietaker bli krevd for kostnad for utført rengjøring/rydding etter medgått tid og sats kr. 500,00/time, minimum kr. 500,00.