Priser

Utleiepriser gjeldende fra 1. april 2017
 Periode Medlem Støttemedlem   Andre
Storsal med kjøkken og garderobe
Man – Tors fra 17:00 Egen prisliste
2 400,- 2 500,-
Fre 18:00 – Lør 10:00
3 100,-
4000,-
4 100,-
Lør 12:00 – Søn 10:00
3 600,-
4 600,-
4 700,-
Fre 18:00 – Søn 10:00
4 700,-
5 700,-
5800,-
Søn 12:00 – Søn 20:00
2 500,-
3 500,-
3 600,-
Glasshuset med kjøkken og garderobe
Man – Tors fra 17:00 Egen prisliste
1 900,-
2000,-
Fre 18:00 – Lør 10:00 2000,-
3000,-
3 100,-
Lør 12:00 – Søn 10:00 2 500,-
3000,-
3 100,-
Fre 18:00 – Søn 10:00 3 600,-
4000,-
4 100,-
Søn 12:00 – Søn 20:00 2000,-
2 400,-
2 450,-
Storsal og glasshuset med kjøkken og garderobe
Man – Tors fra 17:00 Egen prisliste
3 500,-
3 600,-
Fre 18:00 – Lør 10:00 4 100,-
5 700,-
5 800,-
Lør 12:00 – Søn 10:00 5 300,-
6 200,-
6 400,-
Fre 18:00 – Søn 10:00 6 400,-
7 500,-
7 700,-
Søn 12:00 – Søn 20:00 4 100,-
5 200,-
5 300,-
Fre 18:00 – Søn 14:00 7 700,-
8 700,-
8 800,-

Merknader:

Dersom rengjøring/rydding etter bruk av lokalene ikke overholdes ihht kontrakt, vil leietaker bli krevd for kostnad for utført rengjøring/rydding etter medgått tid og sats kr. 500,00/time, minimum kr. 500,00.