Priser

 

Utleiepriser gjeldende fra 10 Mars 2022

Glasshuset med kjøkken og garderobe

 

 

 

 Medlemmer

Støtte- Medlemmer

Andre

Man – Tor

fra klokken 17:00

Intern avtale

    2520,-

2592,-

Fredag

Fre 18:00

Lør 10:00

ena

ena

ena

Lørdag

Lør 12:00

Søn 10:00

ena

ena

ena

Søndag

Søn 12:00

Søn 20:00

ena

ena

ena

Fre/lør

Fre 18:00

Søn 10:00

ena ena ena

 Lør/søn

Lør 12:00

Søn 20:00

ena

ena ena

 Fre/lør/søn

Fre 18:00

Søn 20:00

etter avtale etter avtale etter avtale
Glasshuset med kjøkken og garderobe leies ut etter nærmere avtale på helg (ena)

 Storsal og Glasshus med kjøkken og garderobe

 

 

 Medlemmer

Støtte medlem

 Andre

Man – Tor

fra klokken 17:00

Intern avtale

4200,-

4320,-

Fredag

Fre 18:00

Lør 10:00

4840,- 7320,- 7440,-

Lørdag

Lør 12:00

Søn 10:00

6160,- 7902,- 8160,-

Søndag

Søn 12:00

Søn 20:00

4840,- 5520,- 6840,-

Fre/lør

Fre 18:00

Søn 10:00

7370,-

9600,-

9840,-

Lør/søn

Lør 12:00

Søn 20:00

8250,- 10320,- 10440,-

Fre/lør/søn

Fre 18:00

Søn 20:00

9900,-

12600,-

13200,-
     
 
       

Kjellerstua:  

     
1000,- pr kveld i helg      
500,- pr kveld i ukedagene      
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Merknader:

Dersom rengjøring/rydding etter bruk av lokalene ikke overholdes ihht kontrakt, vil leietaker bli krevd for kostnad for utført rengjøring/rydding etter medgått tid og sats kr. 800,00/time, minimum kr. 800,00.

 

 

Utleiepriser gjeldende fra 10 Mars 2022

Glasshuset med kjøkken og garderobe

 

 

 

 Medlemmer

Støtte- Medlemmer

Andre

Man – Tor

fra kl. 17:00

Intern avtale

    2 520,-

  2 592,-

Fredag

Kl 18:00 – Lør 10:00

etter avtale

etter avtale

etter avtale

Lørdag

Kl 12:00 – Søn 10:00

etter avtale

etter avtale

etter avtale

Søndag

Kl 12:00 – 20:00

etter avtale

etter avtale

etter avtale

Fre/lør

Fredag kl 18 – Søndag 10:00

etter avtale etter avtale etter avtale

 Lør/søn

Lørdag kl 12:00 -Søndag 20:00

etter avtale

etter avtale etter avtale

 Fre/lør/søn

Fredag kl 18:00 – Søndag 20:00

etter avtale etter avtale etter avtale

 Storsal og Glasshus med kjøkken og garderobe

 

 

 Medlemmer

Støtte medlem

 Andre

Man – Tor

fra kl. 17:00

Intern avtale

4 200,-

4 320,-

Fredag

Fre kl 18-Lør 10:00

4 840,- 7 320,- 7 440,-

Lørdag

Lør kl 12-Søn 10:00

6 160,- 7 902,- 8 160,-

Søndag

Kl 12:00-20:00

4 840,- 5 520,- 6 840,-

Fre/lør

Fre kl 18-Søn 10:00

7 370,-

9 600,-

9 840,-

Lør/søn

Lør kl 12-Søn 20:00

8 250,- 10 320,- 10 440,-

Fre/lør/søn

Fre kl 18-Søn 20:00

9 900,-

12 600,-

13 200,-
     
 
       

Kjellerstua:  

     
1000,- pr kveld i helg      
500,- pr kveld i ukedagene      
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Merknader:

Dersom rengjøring/rydding etter bruk av lokalene ikke overholdes ihht kontrakt, vil leietaker bli krevd for kostnad for utført rengjøring/rydding etter medgått tid og sats kr. 500,00/time, minimum kr. 500,00.