Brannvern

Dette skjemaet må gjennomgås og signeres før utleie. Dette er krav fra Brannvesenet. Vi går en runde på huset og informerer om rømningsveier og nødutgang, brannslokkingsapparat/brannslange, skilt og brannsentralen på huset.

Det er ikke tillatt med røykmaskin på huset, da går brannalarmen.