Utleiekontrakt og utleierutiner.

Alle henvendelser angående utleie gjøres til Solveig Rise Haukø

Kontortid er mandag og tirsdag kl:10.00-15.00 og torsdag kkl:15.00-20.00

Utenfor disse tidene er det bare å sende mail til : utleie@sjetnebydelshus.no

Gjerne gå inn på kalender og se hva som er ledig. Kalenderen oppdateres fortløpende.

Hvis dere vil komme å se på lokalene og hva som fins av utstyr avtales dette med utleier.

Hvis det skal selges alkohol må det søkes Trondheim kommune om Ambulerende skjenkebevilling senest 1 mnd før arrangement. Bekreftelsen må vises fram før nøkler blir utlevert.

Ved ungdomsfester/ større arrangement må det søkes Politiet ved Heimdal politistasjon melding om arrangement og vaktliste må godkjennes. Her må søknaden inn senest 1 mnd før arrangement. Godkjenning må forelegges før nøkler utleveres.

Kontrakt må skrives, leiebeløp skal være på konto før nøklene kan hentes torsdag mellom kl 15-19 før aktuelle dag/helg dere skal leie lokalene. Ved leie av storsalen tar vi et depositum på 2000 kr, dette refunderes etter festen såfremt alt er ok etter utleien.

Vask av huset er inkludert i utleieprisene.

Storsalen brukes som kantine av Sjetne skole på dagtid mellom kl 8-16 og stoler og bord må derfor settes tilbake som de sto når leietaker kom.

Solveig Rise Haukø

Utleie@sjetnebydelshus.no

Tlf: 402 05 636

Utleiekontrakt