Lag og foreninger

Ønsker du å komme i kontakt med noen av de som bruker huset til daglig?
Nedenfor finner du en liste med kontaktinformasjon til noen av de som bruker Bydelshuset til daglig

Sjetne Grendeutvalg
Tiller Menighet
Sjetne Skole (FAU)
Sjetne Skole
Sjetne Horn & Ompa
Sjetne Idrettslag
– ABI
– Fotball
– Old Boys
– Hotshots
– Håndball
Young Girls
Sjetne Sanitetsfor.
Sjetne Skolekorps
Sjetne Teaterlag
Sjetnekoret
Tiller Åpen BH
Sjetne Frivilligsentral
Brit Nilsen
Ragnhild Grande
Hanne Sæther
Vigdis Stenstvedt Meisler
Mina Frostad
Espen Viken

John-Arne Skolbekken
Arne K. Sivertsen
Lisbeth Randi Thoresen
Anne Viken
Dagrunn Wist
Turid Bakken
Gunn Hege Johnsen
Cathrine Stadsvik
Torild Amundsen
Mai Britt Thønnesen
Siri Kvande
Anne-Britt Bekkavik
915 91 652

918 21 668
72 54 97 30

416 75 675

900 12 203
936 47 835
975 28 522
920 30 996
472 57 263
483 53 836
400 69 692
950 87 678
916 72 485
930 33 217
941 27 844
941 27 844