Lag og foreninger

Ønsker du å komme i kontakt med noen av de som bruker huset til daglig?
Nedenfor finner du en liste med kontaktinformasjon til noen av de som bruker Bydelshuset til daglig

Sjetne Bydelshus- Styret       Roar Aas              99 45 55 60

Sjetne Bydelshus- Utleie       Solveig Rise Haukø                           92 23 92 72
Sjetne Frivilligsentral        Siri Kvande                                    94 12 78 44
Sjetne Arbeiderlag            Roar Aas                                       99 45 55 60
Sjetne Grendeutvalg         Jan Ove Tvervåg                            98 20 47 92
Sjetne Horn og Ompa        Mina Frostad                                95 10 19 80
Sjetne IL                          Elin Vaagan Høybakk                     97 41 31 34
Sjetne IL- Daglig leder      Espen Refsnes                               92 80 90 45
Sjetne IL- ABI                  Anita Skylstad                               90 98 71 50
Sjetne IL-Fotball               Inge Kappel                                   92 22 68 73
Sjetne IL- Håndball           Wenche Kleven Helgemo                 92 81 04 38
Sjetne IL-Friidrett og Trim  Odd Rustad                                    92 82 69 99
Sjetne IL- Innebandy          Kristine Ræder                              90 73 00 01
Sjetne IL- Ski                     Ragnar Melhus                              90 94 30 13
Sjetne IL- Oldboys              Christer Alfredsson                        91 71 74 69
Sjetne Pensjonistforening    Jan Inge Åsmul                             91 71 52 35
Sjetne Pikekor                    Hege Bae Nyholt                           41 44 71 61
Sjetne Skole FAU                May Grethe Meisler                       99 29 99 73
Sjetne Skolekorps               Tore Skaret                                  93 26 52 03
Sjetne Teaterlag                 Cathrine Stadsvik                          95 08 76 78
Sjetnekoret                        Torild Amundsen                           91 67 24 85 

Tiller Menighetsråd           Leiv Elvestad                                                91 73 97 66

Leirfossan Øl og Bryggelag      Tommy Sivertsen                                             97 69 67 74

Sjetne Skotthyllklubb           Ivar Buan                                    95 70 71 10